Last ned COA
kontrakten her!

Registrer deg

Koronaviruset rammer oss alle hardt. Først og fremst de som blir alvorlig syke. Men det rammer også økonomien og hundretusenvis av arbeidsplasser. På restauranter, barer, kaféer, scener og møteplasser er det nå stengte dører, permitterte ansatte, stor usikkerhet og trussel om konkurs. Det er realiteten for kultur- og serveringssteder i dag. 

 

Bransjen vår gir millioner av mennesker mat-, drikke- og kulturopplevelser hvert år. Opplevelser som gir samfunnet dybde og varme. Om denne krisen blir langvarig blir det umulig for den uavhengige delen av bransjen å overleve uten velvilje og konkrete tiltak. Både fra myndigheter, investorer og gårdeiere. Når krisen er over vil vi alle åpne dørene igjen, ønske ansatte og gjester velkommen, og fortsette å tilby et rikt serverings- og kulturliv. Men da må vi handle nå, sammen. 

 

Den harde realiteten er at bransjen er en marginbransje som raskt vil bukke under om ikke drivere og gårdeiere gjør kraftige tiltak i fellesskap. Store deler av de operative ansatte er allerede permittert og går en usikker fremtid i møte. For å unngå masseoppsigelser og konkurser må det handles rask og resolutt.

 

I samarbeid med ledende drivere og gårdeiere har vi laget et enkelt rammeverk, en krisekontrakt, som kan gjøre at uavhengige kultur- og serveringssteder kan komme seg gjennom unntakstilstanden vi nå er i. COA avtalen er et kontraktsvedlegg som gir gårdeiere og drivere et utgangspunkt for å komme til en kriseløsning. Avtalen baserer seg på en standard omsetningsbasert leiemodell, uten minimumsleie, og med en definert kriseperiode. Målet er å gi gårdeiere og drivere et verktøy som er tilpasset den sårbare delen av kultur- og serveringsbransjen, som ikke vil klare seg gjennom kriseperioden uten drastiske grep.

 

Sammen kan vi komme oss gjennom dette og videreføre den fantastiske utviklingen vi har sett de siste årene i kultur-og serveringsbransjen.

 

Støtt hverandre!

Registrer deg
Permitterte
Støttende
bedrifter

Støttende bedrifter